LA MEDICINA PREVENTIVA, LA NOSTRA MILLOR ALIADA

Tenir un animal no és només donar-li de menjar, oferir-li aigua fresca i proporcionar-li un espai on es senti segur, també significa cuidar de la seva salut.
La medicina preventiva permet als nostres animals gaudir d’una millor salut durant més temps. Cada animal requereix d’un pla salut individualitzat en funció de la raça i l’etapa de vida, aquí, a Natur Center oferim aquesta possibilitat amb una àmplia varietat de serveis i productes.

Per norma general es recomana que els animals de companyia visitin al veterinari un mínim de dues vegades a l’any. Els animals que ja són d’edat avançada o que tenen certes patologies o condicions especials necessiten revisions més freqüents. Tenir un bon pla de medicina preventiva es una de les millors accions que es poden fer per millorar la vida del teu animal.

Les bases de la medicina preventiva són les següents:
VACUNES
Les vacunes protegeixen als nostres animals d’una gran varietat de malalties potencialment mortals per ells, tals com, en el gos, el parvovirus, leptospira, moquillo, adenovirus(hepatitis), ràbia…; en el gat Rinotraqueitis, panleucopenia, Calicivirus i leucèmia; moquillo en fures i mixomatosi en conills, entre d’altres. Així com nosaltres, els nostres animals quan estan creixent necessiten estar protegits des de ben aviat i anar rebent reforços vacunals anuals. A Natur Center oferim una cobertura total de vacunes així com plans vacunals individualitzats per a cada animal.

CONTROL PARASITARI
Els nostres animals es poden veure afectats per una àmplia varietat d’organismes anomenats paràsits. Un paràsit és un organisme que s’alimenta de les substàncies que elabora un ésser viu de diferent espècie vivint en el seu interior o superfície, normalment causant algun mal o malaltia. Així doncs, podem classificar els paràsits d’una forma molt simplificada en endoparàsits, paràsits que viuen dins del cos, i ectoparàsits, paràsits que viuen sobre la superfície corporal.
Els endoparàsits més comuns són els coneguts com a “cucs intestinals”, n’hi ha de molts tipus i alguns poden contagiar-se als humans. Aquests paràsits poden causar greus problemes de salut al teu animal i també problemes de salut pública. La prevenció d’aquests paràsits es realitza amb antiparasitaris interns que podeu trobar a la nostra botiga, sempre seguint les pautes del nostre veterinari.
Pel que fa als ectoparàsits, els més coneguts són les puces i les paparres. D’aquests n’hi ha de molts tipus i poden causar una àmplia varietat de problemes de salut . Els problemes que causen no només són de tipus “mecànic” pel fet de picar sinó que també poden desencadenar reaccions al·lèrgiques i poden transmetre malalties potencialment mortals per els nostres animals. Per protegir als nostres companys tenim diferents solucions: les aplicacions “spot-on”, conegudes com a pipetes, els collars repel·lents i els comprimits, tots ells els podràs trobar a les nostres instal·lacions.
També en aquest apartat inclourem els mosquits i flebotoms, que poden transmetre varies malalties; la més coneguda és la Leishmaniosi; la nostra zona geogràfica és endèmica d’aquesta malaltia transmesa per el flebotom i causada per un protozou del gènere Leishmania. És per això que apart de les aplicacions “spot-on” i els collars repel·lents, a Natur Center disposem de més solucions per evitar aquesta malaltia tals com el xarop i la vacuna enfront la leishmaniosi.

NUTRICIÓ
Una bona dieta, sana i equilibrada és una de les bases del benestar del nostre animal i de la prevenció de malalties al llarg de la seva vida. A mesura que la nostre mascota creix les seves necessitats nutricionals canvien; per exemple, no tenen les mateixes necessitats nutricionals un cadell que un animal d’edat avançada. A Natur Center treballem amb una gran varietat d’aliments pel teu animal, tots ells de gran qualitat i t’assessorem per a què la teva mascota tingui una alimentació individualitzada i de qualitat.
D’altre banda, també cal recalcar que si el nostre animal pateix alguna patologia o és predisposat a patir-ne, necessitarà un aliment de prescripció veterinària. El nostre servei veterinari estudia cada cas per poder aportar la millor solució per l’alimentació de l’animal amb necessitats específiques.

CIRUGIA
Una de les millors decisions i inversions que es pot prendre amb l’animal és esterilitzar-lo o castrar-lo com a part d’un pla de medicina preventiva. Programar aquesta cirurgia quan el nostre animal és jove ens ajudarà a prevenir molts problemes en el futur tals com, càncer en els seus òrgans reproductius, problemes de comportament (baralles, vagabundeig, marcatge), superpoblació d’animals i ajudarà a la reducció de tumors mamaris en femelles.
Tant la esterilització en femelles com la castració en mascles són cirurgies rutinàries que es realitzen sovint al nostre centre veterinari, no obstant són cirurgies majors que requereixen anestèsia general i un ingrés d’unes poques hores.

Proporciona al teu animal el benestar que necessita y la gaudireu junts d’una vida llarga i feliç!

Notícies relacionades