PER QUÈ ÉS IMPORTANT TENIR AL NOSTRE ANIMAL IDENTIFICAT?

El registre i cens de tots els animals de companyia ens permet actuar amb una major velocitat i eficàcia davant de les possibles malalties que es puguin transmetre tant als animals com a les persones. Amb aquest mètode també es fa possible la recuperació d’animals perduts o robats i el trobar als propietaris d’aquells animals abandonats o maltractats per a poder actuar-hi en conseqüència.

La unificació i regulació dels mètodes de identificació ha permès una major eficàcia en els últims anys i la inclusió d’aquest mètode a les normes de transport dels animals de companyia, essent possible la instauració del passaport per a animals, que ajuda a una millor regulació del moviment dels animals de companyia.

Quan identificar?

La identificació de gossos, gats i fures s’haurà de realitzar per part del propietari dintre dels tres primers mesos de vida de l’animal o durant el primer mes després de la seva adquisició.
La identificació és indispensable abans de aplicar qualsevol tractament o teràpia, així com també abans de vacunar qualsevol animal.
El document d’identificació constarà a tots els papers de l’animal, i és un requisit indispensable a l’hora d’inscriure la nostra mascota a qualsevol registre.

Com identificar?

L’únic sistema vàlid establert actualment és el transponedor (o microxip), tant en gossos i gats, com fures o altres animals de companyia. La implantació es realitzarà per part del veterinari a sota de la pell de la zona esquerra del coll o a la zona de la creu (entre les dues escàpules). La localització del mateix constarà en el registre.
S’entén per transponedor (o microxip) aquell mecanisme electrònic que conté un codi alfanumèric que permet identificar a l’animal i garanteix la no duplicació del mateix. Les seves característiques són:
– Incorporació de sistema que eviti les migracions o canvis de lloc del mateix, així com de una coberta biològicament compatible que no doni reaccions adverses.
– Estructura del codi alfanumèric adaptat al que estableixen les normatives.
– Sistema d’intercanvi d’energia (mètode de lectura) entre el microxip i el lector aprovat per la normativa corresponent.

La identificació l’haurà de dur a terme un veterinari autoritzat, que entregaran al propietari/a de l’animal un document que acrediti la identificació de l’animal i que contingui com a mínim el lloc d’implantació del microxip, el número del microxip; la espècie, raça i sexe de l’animal; la residència habitual del mateix; nom, cognoms i NIF o DNI del propietari, així com la seva firma, direcció i telèfon; el nom i identificació del veterinari, així com la seva firma; la data d’identificació.

Qualsevol canvi de dades o de propietari s’haurà de fer efectiu i comunicar-lo el més aviat possible per a evitar possibles problemes.

On identificar?

Els propietaris de gossos, gats i fures estan obligats a la inscripció dels mateixos al registre municipal d’animals de companyia de l’ajuntament on habitualment resideix l’animal. El període per a realitzar-ho és el mateix que el de la identificació amb microxip, és a dir, tres mesos des del naixement de l’animal o un mes després de la seva adquisició.
També serà obligatori donar de baixa l’animal i sol·licitar la cancel·lació de les inscripcions practicades en el període màxim de 1 mes després de la mort de l’animal o canvi de domicili a una altra població.
Els propietaris que canviïn de domicili hauran de donar d’alta a la seva mascota a l’ajuntament en un període de tres mesos des del trasllat.

Esperem que aquesta guia us hagi servit de ajuda a l’hora d’entendre els motius pels quals cal identificar les nostres mascotes i el mètode més adient per a fer-ho. No dubteu a contactar amb nosaltres per a qualsevol dubte i demanar hora a la consulta veterinària de Natur Center per a poder fer la implantació del xip i el registre el més aviat possible.